Visie en missie

Visie 
'Een school zonder visie is als een schip zonder koers'.
De visie van Maria Montessori met betrekking tot opvoeding en onderwijs valt in één begrip te omschrijven. Montessori heeft het over 'zelfopvoeding', het 'pad tot onafhankelijkheid' (Montessori 1951). 

Zij vindt dat het kind zichzelf leidt in zijn ontwikkeling naar de volwassenheid. De volwassenen rondom het kind hebben de taak dit proces te ondersteunen en mogelijk te maken door het inrichten van de zogenaamde 'voorbereide omgeving' en door het aanbieden van de juiste uitdagingen tot leren op het juiste moment. Daarbij heeft ieder kind een behoefte aan onafhankelijkheid die het zelf onder woorden brengt door te zeggen:'Help mij het zelf te doen!
Zelfopvoeding door en van kinderen als ontwikkelingspad richting de toekomst is een visie die wij als Montessorischool volledig onderschrijven.

 

 

Missie
Wij denken op onze school een aantal ingrediënten in huis te hebben die het voor kinderen erg aantrekkelijk maakt om onze school te bezoeken. Zelf leren leren, leren kiezen en beslissen, zelfstandig leren werken, assertief gedachten leren verwoorden zijn belangrijke leerprocessen voor kinderen. Als je die kunt combineren met voldoende leerstof én met de motivatie om graag een school te bezoeken ga je na acht schooljaren goed toegerust naar het voortgezet onderwijs. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zelfbewuste individuen worden die zaken, die zij in hun leven ongetwijfeld tegenkomen, moeten kunnen vormgeven en oplossen.

 

 

We leven in een tamelijk gecompliceerde tijd. Aan kinderen én volwassenen worden veel eisen gesteld. Zo vinden we in Nederland dat ieder individu moet beschikken over een goede opleiding die leidt tot een leuke baan. We vinden sociale contacten, relaties, en omgangsvormen belangrijk. Ook hebben we vaak financiële wensen. Kortom, de maatschappelijke druk is groot.

Dit betekent dat we aan onszelf en ook aan onze kinderen behoorlijk wat eisen opleggen. Het valt niet altijd mee om hieraan te kunnen voldoen.

Los van het feit of je hieraan wilt meedoen is het een feit dat het voor iemand die in de 21ste eeuw leeft van groot belang is dat hij/zij leert nadenken, beslissen, motiveren en verwoorden. Sociale vaardigheden worden erg op prijs gesteld.
En dit is nog maar een klein gedeelte van al die andere dingen die van mensen verwacht worden!