Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Binnen passend onderwijs
werken scholen samen om dit voor elk kind zo goed mogelijk te bieden. In een schoolondersteuningsplan (SOP) leggen scholen vast welke ondersteuning ze kinderen kunnen bieden. Dit overzicht geeft een beknopt beeld van de ondersteuningsmogelijkheden van onze school, vooral als het om specifieke ondersteuningsbehoeften gaat.
 
Of een school voor een kind de juiste plek is, zal altijd uit een individueel gesprek over de behoefte van het kind blijken. Dit overzicht biedt een eerste richting.

Klik  hier voor het schoolondersteuningsprofiel