Montessorionderwijs

Leer mij het zelf te doen. Dat is het motto van montessorionderwijs. Zelf kiezen? Zelf aan de slag? Dat mag. Op onze school werkt je kind met uitnodigend materiaal. De leerkracht houdt in de gaten dat alles aan bod komt.

Bij ons werken kinderen op hun eigen niveau. Ze bewegen vrij in de groep, en de fijne sfeer in de school valt meteen op. 'Wat een rust', dat horen we vaak.

Zelfstandig werken en groepsmomenten
Het onderwijs is vooral individueel. Het zelfstandig werken wisselen we af met groepsmomenten. Is het bijvoorbeeld tijd voor spellingsregels? Of voor uitleg over bijvoorbeeld de seizoenen? Dan geeft de leerkracht een instructieles. De kinderen verwerken de leerstof op hun eigen wijze.

Samen optrekken
Er is voldoende gelegenheid om samen op te trekken: tijdens het knutselen of het toneelspelen, de gym- of muziekles, bij andere activiteiten…
Je kind komt thuis met grote verhalen.

Drie leeftijdsgroepen
De kinderen krijgen onderwijs in drie leeftijdsgroepen:

• onderbouw (4-6 jaar)
• middenbouw (6-9 jaar)
• bovenbouw (9-12 jaar

De kinderen leren van elkaar. Weet je kind iets niet? Er is altijd wel ander kind dat wil helpen. De natuurlijke leergierigheid krijgt bij ons alle ruimte: werkjes en materialen liggen voor het grijpen. De leerkracht speelt in op de behoeften van je kind. En na de bovenbouw is je kind helemaal klaar voor het voortgezet onderwijs.

Individuele zorg en begeleiding
Montessorischool Venray is een gewone basisschool, maar we kunnen leerlingen wel wat extra's bieden. Bijvoorbeeld Spaanse les voor kinderen die de leerstof snel opnemen. Of juist extra instructiemomenten voor een kind dat meer uitleg nodig heeft. Bij Montessori-onderwijs is dat standaard: wij sluiten aan op de ontwikkeling van je kind.Contact met ouders

Onze deur staat altijd open voor ouders. Zo is er na schooltijd   iedere dag een inloopkwartier. 's Ochtends staat de koffie klaar   zodat u met andere ouders koffie kunt drinken nadat u uw kind   heeft gebracht. Verder zijn er in ieder geval 3 oudergesprekken   per jaar. Extra gesprekken kun je aanvragen. Ook ben je welkom   bij de activiteiten op school en in Venray. Dat alles onder het   motto: niets moet, veel mag.