Montessorionderwijs

Leer mij het zelf te doen. Dat is het motto van montessorionderwijs. Zelf kiezen? Zelf aan de slag? Dat mag. Op onze school werkt je kind met uitnodigend materiaal. De leerkracht houdt in de gaten dat alles aan bod komt.
Bij ons werken kinderen op hun eigen niveau. Ze bewegen vrij in de groep, en de fijne sfeer in de school valt meteen op. 'Wat een rust', dat horen we vaak.
 

     
Zelfstandig werken en groepsmomenten
Het onderwijs is vooral individueel. Het zelfstandig werken wisselen we af met groepsmomenten. Is het bijvoorbeeld tijd voor spellingsregels? Of voor uitleg over bijvoorbeeld de seizoenen? Dan geeft de leerkracht een instructieles. De kinderen verwerken de leerstof op hun eigen wijze.

Samen optrekken

Er is voldoende gelegenheid om samen op te trekken: tijdens het knutselen of het toneelspelen, de gym- of muziekles, bij andere activiteiten… Je kind komt thuis met grote verhalen.
 
Drie leeftijdsgroepen
De kinderen krijgen onderwijs in drie leeftijdsgroepen:
  • onderbouw (3-6 jaar)
  • middenbouw (6-9 jaar)
  • bovenbouw (9-12 jaar
 
De kinderen leren van elkaar. Weet je kind iets niet? Er is altijd wel ander kind dat wil helpen. De natuurlijke leergierigheid krijgt bij ons alle ruimte: werkjes en materialen liggen voor het grijpen. De leerkracht speelt in op de behoeften van je kind. En na de bovenbouw is je kind helemaal klaar voor het voortgezet onderwijs.

 
             
Individuele zorg en begeleiding
Montessorischool Weert is een gewone basisschool, maar we kunnen leerlingen wel wat extra's bieden bijvoorbeeld in de Eureka!groep. Of juist extra instructiemomenten voor een kind dat meer uitleg nodig heeft. Bij montessorionderwijs is dat standaard: wij sluiten aan op de ontwikkeling van je kind. 
 
         Contact met ouders
Onze deur staat altijd open voor ouders. Zo is er na schooltijd iedere dag tot 15.00 uur de tijd om even in de klas binnen te lopen. Leuk om even samen met je kind in z'n Portfolio te kijken of om even iets met de leerkracht te bespreken. Bij iedere nieuwe leerling gaat de desbetreffende leerkracht ook op huisbezoek.
Verder zijn er in ieder geval 2 oudergesprekken per jaar. Extra gesprekken kun je aanvragen. Ook ben je welkom bij de activiteiten op school. Dat alles onder het motto: niets moet, veel mag.