Aanmelden

Voel je welkom bij ons op school
 
We willen een school zijn waar iedereen zich warm welkom voelt. Wij staan als school open voor alle kinderen ongeacht gezindte of achtergrond. Ook op basis van handicaps of stoornissen sluiten we niemand per definitie uit. Om recht te doen aan het kind gaan we wel zorgvuldig bekijken of we aan een eventuele ondersteuningsvraag van een kind kunnen voldoen.

We zijn een Montessorischool en dragen de onderwijs en pedagogische visie van Maria Montessori uit. We verwachten dat ouders zich in deze visie kunnen vinden zodat opvoeding thuis aansluit bij de uitgangspunten van ons onderwijs. Dat is voorwaardelijk voor inschrijving op onze school.

Het is belangrijk dat u zich goed oriënteert op ons onderwijs om vervolgens bewust te kunnen kiezen voor onze school. Bezoek de Open dag, kom naar een inloopochtend of neem contact op om een afspraak voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek te plannen. Dit kan door te mailen naar d.teunissen@mozon.nl of te bellen naar 0495-543381.U bent van harte welkom!
Wanneer u na het bezoek besluit om uw kind bij ons op school aan te melden, ontvangt u een aanmeldformulier.