Middenbouw 14 t/m 18 juni

  Maandag 
 
Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag 
Groep 3 
Rekenen 

 
 Les 15 blok 8 Les 17 blok 8 Les 18 blok 8 Les 19 blok 8 Oefenen op ambrasoft
Inloggen via Zulu connect en dan naar getal en ruimte gaan. Mocht het niet lukken dan worden de stappen uitgelegd in het volgende filmpje: https://youtu.be/z97j5Juw3to
Lezen   30 min. 30 min.  30 min.  30 min.  30 min. 
Automatiseren  https://www.sommenprinter.nl/
Sommen tot 10
https://www.sommenprinter.nl/
Sommen tot 20
  https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3
 
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3
 
Spelling  De regel van deze week is de regel van de verkleinwoorden. Woorden met -je-tje en pje. Deze regel oefen je dagelijks 30 minuten met Ambrasoft. Hoe je dit kunt oefenen is terug te vinden in het volgende filmpje: https://youtu.be/IeMManBtGno
Extra   Crea: zie bijlage      Kosmisch: zie bijlage 1 en zie bijlage 2  
Groep 4 
Rekenen  Les 15 blok 8 Les 17 blok 8 Les 18 blok 8 Les 19 blok 8 Oefenen op ambrasoft 
Inloggen via Zulu connect en dan naar getal en ruimte gaan. Mocht het niet lukken dan worden de stappen uitgelegd in het volgende filmpje: https://youtu.be/z97j5Juw3to
Lezen   30 min. 30 min.  30 min.  30 min.  30 min. 
Automatiseren  https://www.sommenprinter.nl/
Sommen tot 100
https://www.sommenprinter.nl/
Sommen tot 100
  https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-4
 
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-4
 
Spelling  De regel van deze week is de regel van de lange klank aan het eind van een klankgroep. Hoor je een lange klank (aa,oo,ee,uu) aan het eind van een klankgroep dan schrijf je er één. Is de klinker lang, dan gaat er één op de gang. Denk aan woorden als aap - apen, muur - muren. Deze regel oefen je dagelijks 30 minuten met Ambrasoft. Hoe je dit kunt oefenen is terug te vinden in het volgende filmpje: https://youtu.be/IeMManBtGno
Extra   Crea: zie bijlage     Kosmisch: zie bijlage 1 en zie bijlage 2  
Groep 5 
Rekenen  Les 15 blok 8 Les 17 blok 8 Les 18 blok 8 Les 19 blok 8 Oefenen op ambrasoft
Lezen   30 min. 30 min.  30 min.  30 min.  30 min. 
Automatiseren  https://www.sommenprinter.nl/
Sommen tot 1000
https://www.sommenprinter.nl/
Sommen tot 1000
  https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-5
 
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-5
 
Spelling  De regel van deze week is een mix van de lange klank en korte klank aan het eind van een klankgroep. Hoor je een lange klank (aa,oo,ee,uu) aan het eind van een klankgroep dan schrijf je er één. Is de klinker lang, dan gaat er één op de gang. Denk aan woorden als aap - apen, muur - muren.  Hoor je een korte klank (a,e,i,o,u) aan het eind van een klankgroep dan schrijf je de volgende letter dubbel. Is de klinker kort, dan krijg je er één op je bord. Denk aan woorden als kat - katten, mok - mokken. Deze regel oefen je dagelijks 30 minuten met Ambrasoft. Hoe je dit kunt oefenen is terug te vinden in het volgende filmpje: https://youtu.be/IeMManBtGno
Extra  Crea: zie bijlage Begrijpend lezen: herhalingstaken blok 7, zie bijlage   Kosmisch: zie bijlage 1 en zie bijlage 2