MR-leden

MR leden schooljaar 2019 -2020
Ran Langeslag (ouder)
Wendy Faber (ouder)
Marieke van Herten (ouder)
Marjolein Sijmkens (leerkracht middenbouw)
Monique Peerlings (leerkracht bovenbouw)
Noortje Stroek (leerkracht middenbouw)