Vergaderschema schooljaar 2018 - 2019

Wij vergaderen op de volgende data van 18.30 tot 20.40 uur in de teamruimte van de school:

 

Notulen MR vergaderingen Montessorischool Weert

De notulen van de MR kunt u als ouder terug vinden in de boekenkast van de ouderportaal.
 
Notulen (G)MR Stichting MOZON
De notulen van de (G)MR van Stichting MOZON liggen in Weert ter inzage bij de teamleden die lid zijn van de GMR (mw. N. Slot).