Vergaderschema schooljaar 2017 - 2018

 
Datum:                                                 Tijd:                                                
13 september 2017
19.00 - 21.00
 

overigen data volgen z.s.m.
 

 
 
   

 
 
   

 
 

 

Notulen MR vergaderingen Montessorischool Weert
De notulen van de MR kunt u als ouder terug vinden in de boekenkast van de ouderportaal.
 
Notulen (G)MR Stichting MOZON
De notulen van de (G)MR van Stichting MOZON liggen in Weert ter inzage bij de teamleden die lid zijn van de GMR (mw. N. Slot).