Vergaderschema schooljaar 2021 - 2022

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Enkele vergaderpunten kunnen mogelijk vertrouwelijk van aard zijn. Deze zijn uiteraard niet openbaar. 
U kunt als toehoorder de vergadering bezoeken. Mocht u een vergadering bij willen wonen, vragen we u een mailtje te sturen naar mrweert@mozon.nl. 

In het schooljaar 2021-2022 vergaderen wij op de volgende data:

  • 22 september 2021 19.30-21.30