Hier kun je meer informatie vinden over de medezeggenschapsraad van onze school. Gebruik het keuzemenu om naar het gewenste onderdeel te gaan.