In de MR zijn zowel het personeel van de school als de ouders vertegenwoordigd. Het personeel heeft drie vertegenwoordigers en de ouders hebben drie vertegenwoordigers. De MR vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar, meestal in (gedeeltelijke) aanwezigheid van de directeur die daarbij het bestuur vertegenwoordigt. Tijdens deze vergaderingen worden beleidsvoornemens besproken, die voor het personeel en/of de ouders van belang zijn. Wettelijk is vastgelegd waar de MR advies over mag geven en over welke onderwerpen instemming (van een deel van) de MR nodig is. Vergaderingen zijn grotendeels openbaar.